Borger ønsker svar om ejerskabspolitik

En pressemeddelelse fra Naalakkersuisut, hvor man omtalte en Sermitsiaq.AG-artikel for “misvisende” har fået en borger til tasterne, hvor der stilles en række åbne spørgsmål til Naalakkersuisut om sagen.

Inuk Lundblad har skrevet til Naalakkersuisut som privatperson i et forsøg på at få mere klarhed over, om ejerskabspolitikken er faldet på plads.

Han slår ned på to udsagn fra pressemeddelelsen og en enkelt fra den politiske rammeaftale om ejerskabspolitikken. 

Første spørgsmål

I første omgang slår han ned på følgende sætning:

"selvom journalisten skriver at der er gået tre år og en ejerskabspolitik ikke er faldet på plads"

- Når jeg læser aftalen fremgår det som en Politisk aftale om ny ejerskabspolitik.

- Herunder lægger jeg vægt på: "Forligskredsen er i fællesskab enige om følgende udgangspunkt for en ny ejerskabspolitik:", "... Derfor skal den kommende ejerskabspolitik formulere klare rammebetingelserne for udbyttepolitikken,..." og "Armslængdeprincippet beskrives uddybende i ejerskabspolitikken." 

- Jeg kan derfor være i tvivl om, der reelt er kommet en ny ejerskabspolitik, eller om der den 28. marts 2023 alene var kommet en politisk aftale. Vil i venligst oplyse mig om der var kommet en ejerskabspolitik d. 28. 2023, og henvise til, hvor jeg kan læse den? 

Andet spørgsmål

Det andet spørgsmål vedrører sætningen i den politiske aftale fra maj 2023: "Styringsredskaberne opdateres med afsæt i denne politiske aftale om ejerskabspolitik". Inuk Lundblad spørger således: 

- Lige efter at det fremgår at Naalakkersuisut og partierne har indgået en aftale om at udarbejde en ny ejerskabspolitik fremgår det, at de to styringsredskaber skal opdateres.

- Under hensynet til, at politikken skal evalueres i denne måned, vil jeg gerne høre om de to styringsredskaber er blevet opdateret, og om evalueringen ligeledes vil gennemgå opdateringen og styringsredskaberne. 

Tredje spørgsmål

Det tredje spørgsmål handler om mediernes pligt til at forelægge artikler for Naalakkersuisut. Til slut i pressemeddelelsen skriver Naalakkersuisut nemlig følgende: "Journalistens artikel er ikke blevet fremlagt for Naalakkersuisut". 

Det får Inuk Lundblad til at spørge på følgende måde:

- Jeg har bemærket, at det af pressemeddelelsen henviser til artiklens overskrift "Demokraterne: Ny ejerskabspolitik er en farce". Jeg kan derfor allerede af overskriften tydeligt se, at det er et politisk partis holdning som tilkendegives. Jeg mener derfor, at jeg som almindelig læser allerede ved overskriften kan forstå, at det er en politisk holdning som præsenteres i artiklen. 

- Jeg har derfor behov for at vide, om det er Naalakkersuisuts holdning, at journalisterne har en pligt til at fremlægge en artikel for Naalakkersuisut inden en oppositionspolitikkers holdning præsenteres? 

Powered by Labrador CMS