Bestyrelser fyres - penge spares

Naalakkersuisuts plan om at placere brancheskolerne på linje med eksempelvis gymnasieskolerne vil fjerne omkostninger til bestyrelseshonorarer på brancheskolerne.

En 12 år gammel reform inden for erhvervsuddannelserne skal rulles tilbage, og det kommer til at koste brancheskolernes bestyrelsesmedlemmer penge i form af mistede honorarer.

Naalakkersuisut har netop sendt et lovforslag i høring og heraf fremgår det, at der vil kunne spares mindst 120.000 kr. i bestyrelseshonorar alene for KTI. Oveni skal lægges besparelser i forhold til rejser, fortæring og ophold, som anslås til en værdi af 150.000 kroner årligt.

Bestyrelser udfordret

For de øvrige skoler vil besparelsen løbe op i cirka 250.000 kroner. Dermed indebærer lovforslaget, at det samlet set vil give en besparelse på over en halv million kroner.

Det viser sig også, at det har været vanskeligt at sikre brancheskolerne en bestyrelse, der havde tilstrækkelige kvalifikationer, netværk og ressourcer.

-… mangel på erfaring eller repræsentativitet samt manglende nødvendige kompetencer i høj grad vanskeliggør varetagelse af det overordnede ansvar for skolens drift i praksis, samt muligheden for strategisk drøftelse af arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel efter specifikke uddannelser, samt behov for revidering i eksisterende uddannelser, fremgår det af høringsmaterialet.

Interviews

Under evalueringsarbejdet med den 12 år gamle reform har konsulentbureauet Implement interviewet formandskab, de menige bestyrelsesmedlemmer, forstandere, rektor og uddannelseschefer, mens uddannelseslederne var blevet interviewet i fokusgrupper.

Via disse interviews kom det frem, ”at brancheskolernes bestyrelser og forstandere har ønsket en kobling til uddannelsespolitiske visioner, og at det er ressourcekrævende at udarbejde strategier, mål og resultatplaner uden at vide, om forslag og retning er i overensstemmelse med det politiske niveaus ønsker”.

Læs også: 12 år gammel reform får dødsstødet

Powered by Labrador CMS