Avannaa skal betale tidligere ansat 100.000 kroner i erstatning

Atorfillit Kattuffiat (AK) vinder en fire år gammel sag i afskedigelsesnævnet. Det betyder, at AK's medlem kan glæde sig over en erstatning på 100.000 kroner for uretmæssig afskedigelse.

I 2018 valgte Avannaata Kommunia at afskedige en medarbejder med den begrundelse, at medarbejderen ikke havde udført sin arbejdsopgave tilfredsstillende, samt fordi medarbejderen ikke besvarede sin tjenestemobil, da man ringede ved akut behov for medarbejderens indsats.

AK har fra starten ment, at der var tale om uretmæssig afskedigelse, da der blot var tale om en enkeltstående fejl fra medarbejderens side.

AK mente heller ikke, at medarbejderen var forpligtet til at besvare opkald på tjenestemobilen i sin fritid, da medarbejderen ikke fik tillæg for telefonvagt.

Men kommunen var uenig og fastholdt sin afgørelse om at afskedige medarbejderen. Derfor valgte AK at indbringe sagen for afskedigelsesnævnet.

Vigtig afgørelse om telefon

Det betyder her fire år efter, at sagen afsluttet til fordel for AK og AKs medlem.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi har fået medhold i vores påstand om, at der var tale om usaglig afskedigelse af en trofast medarbejder, der begik en enkeltstående fejl, konstaterer AK-formand Dina Olsen.

Hun påpeger, at den del om besvarelse af telefonen i fritiden er en principiel vigtig afgørelse.

I afskedigelsesnævnets kendelse står der nemlig, at medarbejderen ikke var forpligtet til at besvare sin tjenestemobil i fritiden.

- Vi har hele tiden ment at rådighedstillægget alene vedrører pligt til merarbejde og ikke pligt til at besvare opkald uden for arbejdstiden, og nævnet har med kendelsen slået fast, at et rådighedstillæg ikke kan sidestilles med en vagtordning, som har særskilte tillæg, fastslår Dina Olsen.

Havde krævet det dobbelte

Atorfillit Kattuffiat krævede lidt over 200.000 kroner i erstatning til medarbejderen for usaglig afskedigelse. Men nævnet har besluttet, at medarbejderen skal have en erstatning på 100.000 kroner fra Avannaata Kommunia.

Beløbet er fastsat efter medarbejderens anciennitet, samt sagens øvrige omstændigheder. Og det er Dina Olsen tilfreds med:

- Selvom vores krav om erstatning på over 200.000 kroner ikke er blevet imødekommet, så har nævnet slået fast, at der var tale om usaglig afskedigelse, da Avannaata Kommunia valgte at fyre vores medlem, siger Dina Olsen.

Powered by Labrador CMS