Arbejdstilsynet vil styrke forebyggelsen af arbejdsulykker

Efter fire dødsulykker i år melder Arbejdstilsynet ud, at de vil skærpe indsatsen for at forebygge arbejdsulykker i udvalgte brancher.

Den seneste tids arbejdsulykke er sket indenfor bygge- og anlægsbranchen og inden for lager/engros.

Tre af fire dødsulykker i år samt én anden alvorlig ulykke, hvor den tilskadekomne dog er overlevet, er sket i bygge- og anlægsbranchen og inden for lager/engros.

Derfor vil Arbejdstilsynet nu sætte ind med en ekstra indsats for at føre tilsyn med, om virksomhederne lever op til de krav, der er i arbejdsmiljølovgivningen, skriver Arbejdstilsynet til Sermitsiaq.AG.

Arbejdstilsynet ønsker også at gå i dialog med større aktører om, hvordan ulykkerne kan forebygges.

- Det er til enhver tid virksomhedernes ansvar at sikre, at deres ansatte kan gå sikkert og sundt på arbejde. Herunder, at de er sikret mod ulykker, som for eksempel nedstyrtning, udtaler kredschef i Grønland, Casper Kronow.

Ikke tid til interview

Arbejdstilsynet oplyser, at virksomhederne blandt andet lever op til deres forpligtelser ved at instruere deres medarbejdere og følge op på, om arbejdet udføres korrekt, ligesom de skal sikre, at de ansatte har det rette udstyr og de rette kompetencer til at udføre arbejdet.

Det er Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, om virksomhederne lever op til disse krav.

Sermitsiaq.AG har i en måned forsøgt at få et interview med chefen for Arbejdstilsynet i Grønland uden held. Seneste svar er, at Arbejdstilsynet ikke kan udtale sig på grund af, at der er udskrevet folketingsvalg.

Redaktionen ville blandt andre ting have spurgt om følgende:

Hvad arbejdstilsynets ansvar er i de seneste sager med dødsulykker på arbejdspladser i Nuuk.

Om Arbejdstilsynet i Grønland har for få ressourcer til at løfte sine opgaver.

Om flere ressourcer hos arbejdstilsynet kunne have forhindret nogle af ulykkerne.

Om man kan sige noget mere overordnet om problemerne efter så relativt mange dødsulykker på så kort tid.

I en pressemeddelelse som Arbejdstilsynet har sendt til Sermitsiaq.AG, lyder det, at Arbejdstilsynet i Grønland har ansat en ekstra medarbejder, som vil styrke arbejdet med at føre tilsyn med arbejdsmiljøet inden for alle områder i hele Grønland.

Målrettet indsat mod nedstyrtning

Arbejdstilsynet har ikke kunne oplyse, hvor mange ansatte der er i Grønland i alt og, hvordan antallet af medarbejdere har udviklet sig de senere år, hvor antallet af byggerier i landet er steget markant.

Arbejdstilsynet understreger, at der arbejdes på at forbedre kontrollen i de mest udsatte brancher.

- Vi ønsker altid at rette vores tilsynsindsats derhen, hvor vi kan bidrage mest muligt til den samlede arbejdsmiljøindsats. Derfor er vi lige nu ved at planlægge en indsats med fokus på forebyggelse af nedstyrtningsulykker og et møde med større aktører i relevante brancher om, hvordan lignende ulykker kan forebygges, lyder det

Den målrettede indsats mod nedstyrtning skal styrke virksomhedens indsats og fokus på at forebygge ulykker.

Powered by Labrador CMS