AECO: Ekspeditionskrydstogtsturisme er sikker

Naalakkersuisoq for Miljø, Kalistat Lund har i kritiske vendinger rettet skyts mod ekspeditionskrydstogtsturismen, som han selv er medansvarlig for som naalakkersuisoq. Nu forsvarer organisation for operatører denne form for turisme.

I almindelig krydstogtsturisme mødes mange mennesker på gadebilledet i lokale byer og bygder, mens ekspeditionskrydstogter primært sejler til fjerntliggende og øde områder, eksempelvis nationalparken og i fjordsystemer.Anders La Cour Vahl fra AECO mener at sikkerheden er i top, men at vi skal lære af Ocean explorers grundstødning i nationalparken.

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund(IA), mener, det er for nemt for operatører at kalde sig ekspeditionskrydstogtsoperatør. Titlen gør det ifølge ham for nemt at skaffe sig adgang til nationalparken og fjorsystemer, hvor der foregår traditionel fangst- og fiskeri.

Men faktisk tager netop ekspeditionskrydstogsturismen særlig hensyn til naturen og den lokale befolkning, ifølge Anders La Cour Vahl, der er vicedirektør i AECO:

- Vi skal indledningsvis bemærke, at begreberne ekspeditionskrydstogt og ekspeditionskrydstogtsfartøj er internationalt anerkendte benævnelser og har været brugt gennem mange år.

- Der har været ekspeditionskrydstogtsturisme i Grønland og i Nationalparken i mange årtier. Sejladser i Nationalparken er en fuldt lovlig og stramt reguleret virksomhed, der er underlagt et omfattende ansøgnings- og tilladelsessystem, understreger Anders La Cour Vahl overfor Sermitsiaq.AG.

"Vi skal lære af Ocean Explorers grundstødning"

Anders La Cour Vahl fortæller, at medlemmer af AECO er underlagt en række selvpålagte regler, standarder og procedurer:

- AECO arbejder systematisk med sikkerhed, søg og redning og har et omfattende samarbejde med arktiske søg- og redningsenheder.

- Fra AECO er vi af den opfattelse, at opmærksomheden og ressourcerne nu bør rettes mod at lære af denne hændelse for at minimere risikoen for at det sker igen. Dette handler ikke om tilladelser til Nationalparken, men kan ske for alle typer fartøjer og kan være alvorlige uanset hvor det sker.

- Læring fra hændelser som denne kan bidrage til at øge sikkerheden for al sejlads og ressourcerne bør derfor bruges på at sikre at det ikke sker igen og at vi er bedst muligt forberedt, hvis det gør.

Langt hovedparten af krydstogtsskibene er ekspeditionskrydstogtsskibe

AECO har ikke absolutte tal på ekspeditionskrydstogtsturismen i Grønland for 2023, men foreløbige estimater fra Visit Greenland viser at der i 2023 p.t. registreret 621 anløb vs 425 i 2022, hvilket er en stigning i antal anløb på 46 procent.

457 af anløbene er skibe med maksimal kapacitet på 500 pax, svarende til 73,6 procent af alle anløb. Det er de skibe der går under betegnelsen 'expedition cruises'.

161 af anløbene var skibe over 500 pax, kendt som 'conventional cruises', svarende til 26,4 procent af anløbene.

Anders La Cour Vahl understreger, at der ikke er tal på afkast fra ekspeditionskrydstogtsturisme i forhold til konventionel krydstogt i Grønland. Men en opgørelse fra Svalbard viser, at der genereres større indtjening fra ekspeditionsturismen end almindelig krydstogtsturisme til et givent samfund:

- I 2018 blev der gennemført en undersøgelse på Svalbard, der viste at der skabes fem gange så meget lokal omsætning per passager fra ekspeditionskrydstogtsturisme i forhold til per passager fra konventionel krydstogt, påpeger Anders La Cour Vahl.

Naturoplevelser og besøg i lokalsamfund

AECO mener derfor, at det er værd at satse på netop ekspeditionskrydstogtsturismen, da det indebærer et meget stærkt fokus på naturoplevelser i kombination med besøg i lokalsamfund.

- Det er derfor en helt central del af oplevelsen at kunne sejle langs kysten og besøge fjordområder.

Men Naalakkersuisut har allerede bebudet at der skal strammes op på, hvem der får lov til at færdes i nationalparken og fjordene, men der er endnu ikke sat en tidsramme for, hvornår disse stramninger bliver implementeret.

Powered by Labrador CMS