8020 borgere skylder 75 mio. kr. i pension

I 2018 skulle alle lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende som noget nyt indbetale et vist procentbeløb af deres indtægter til en obligatorisk pensionsordning. Nu har Skattestyrelsen det fulde overblik over, hvor mange der ikke har levet op til lovens krav.

8.020 personer fik ikke indbetalt det rette pensionsbeløb, som de ellers var pålagt ved lov, gældende fra 2018. Det viser en opgørelse fra Skattestyrelsen.

Det samlede pensionsbeløb, som endnu ikke er endt på en pensionsopsparings-konto, er 75,3 millioner kroner.

Forventning om flere

Antal og beløb kan lyde voldsomt, men det er faktisk lavere end forventningen, før pensionsloven blev lavet. I bemærkningerne til loven vurderede Finansdepartementet, at det nok vil glippe for 9000 personer at leve op til den nye lov.

I 2018 var der 33.268 borgere, som levede op til loven om obligatorisk pensionsopsparing, oplyser Skattestyrelsen.

For pensionsbeløb under 1000 kroner vil Skattestyrelsen ikke foretage sig noget. Ud af de 8.020 havde 826 personer et pensionskrav, der lå under minimusbeløbet på 1.000 kroner.

Fire ugers frist

Det betyder, at der reelt er tale om 7.194 personer og et beløb på 74,9 millioner kroner, som har fået fire ugers frist frem til den 4. december at få pensionskravet bragt i orden. Hvis det ikke sker, vil skattekortet for 2020 blive hævet.

For lønmodtagere vedtog man, at der skulle trækkes fire procent af ens indkomst samt B-indkomst til en pensionsopsparing. Visse sociale ydelser såsom børnetilskud betragtes ikke som indtægt og er dermed friholdt for pensionskravet. For selvstændige erhvervsdrivende skal man indbetale to procent af sit overskud til en pensionsordning.

Glædeligt

- I forhold til forventningerne, da loven blev lavet, er det glædeligt, at flere borgere trods alt har indbetalt penge til deres pensionsopsparing, siger kontorchef Rannvá Clementsen fra Skattestyrelsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi har en forventning om, at antal og beløb vil falde i løbet af de fire uger, hvor borgeren har mulighed for at indsende dokumentation for at have foretaget en ekstraordinær indbetaling til sin pension, siger kontorchefen.

Sådan gør du

Hører du til en af de 7.194 personer, som har et indbetalingskrav på mere end 1.000 kroner, som man gerne vil have ud af verden inden fristen den 4. december har Skattestyrelsen følgende råd:

  • Skattestyrelsen accepterer dokumentation fra grønlandske pengeinstitutter samt grønlandske og danske pensionsforvaltere. Udskrift fra fx netbank accepteres, hvis det tydeligt fremgår, at overførslen er sket til en pensionsordning, som er oprettet i borgerens navn.
  • Har borgeren selv eller borgerens arbejdsgiver indbetalt til en grønlandsk pensionsordning, skal det indbetalte beløb være mindst det samme som beløbet på Årsopgørelsen.
  • Har borgeren selv eller borgerens arbejdsgiver indbetalt til en dansk pensionsordning omregnes beløbet.
  • Eksempel: Viser Årsopgørelsen en opsparingsforpligtelse på 10.000 kr., og har borgeren en skatteprocent på 43, skal indbetalingerne til pensionsordningen i Danmark mindst udgøre: 10.000 kr. x (100 – 43): 100 = 5.700 kr.
Powered by Labrador CMS